Akademia Leona Koźmińskiego Centrum Coachingu

Akademia Leona Koźmińskiego Centrum Coachingu

Zespół Naukowo-Badawczy CELE: 1. Przygotowywanie i prowadzenie programów badawczych nad wdrażaniem i funkcjonowaniem coachingu w organizacjach. 2. Kooperacja z innymi ośrodkami akademickimi na świecie nad projektami naukowo-badawczymi w zakresie implementacji...
Izba Coachingu

Izba Coachingu

Izba Coachingu jest, niezależną i neutralną organizacją reprezentującą interesy środowiska coachingowego w Polsce, Jest to pierwsza na świecie izba gospodarcza skupiającą firmy zajmujące się coachingiem. Postawiła sobie za cel  rejestrację  zawodu coacha. Misją Izby...
Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych

Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych

Projekt Akademii Leona Koźmińskiego skierowany do tych, którzy chcą uruchomić kreatywny biznes. Zakończona została faza szkoleniowo-doradcza, trwa faza doradczo-inwestycyjna dla 81 założonych w Projekcie firm. Celem głównym projektu „Przedsiębiorczość w sektorach...
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości

Stołeczne Forum Przedsiębiorczości

SFoP Stołeczne Forum Przedsiębiorczości Głównym celem projektu jest stworzenie do połowy 2014 w Warszawie sieci współpracujących ze sobą 6 dzielnicowych partnerstw przedsiębiorców z sektora MSP oraz JST realizujących wspólnie proaktywny model zarządzania zmianą...
Rocznik naukowy – Coaching Review

Rocznik naukowy – Coaching Review

Pismo Naukowe Głównym celem jego istnienia jest stworzenie przestrzeni do kreowania i upowszechniania wiedzy oraz weryfikowania i promowania najlepszych praktyk z zakresu coachingu i mentoringu, osadzonych w akademickim kontekście i potwierdzonych naukowymi badaniami....