Lidia o sobie: „Jestem zwykłym człowiekiem, kobietą, żoną, mamą czwórki dzieci, córką i siostrą oraz miłośniczką Tatr, kotów i tańca, a profesjonalnie: psychologiem, socjologiem, antropologiem, konsultantem, trenerem i coachem. Po prostu pasjonatką Rozwoju, celebrującą Radość z Życia.”

 

 

 

dr Lidia D. Czarkowska

Psycholog, socjolog, antropolog; konsultant, trener, coach, mentor i superwizor. Od ponad 20 lat wspiera rozwój ludzkiego potencjału. Założycielka i dyrektor w latach 2010-2018 Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego, Twórca i kierownik trzech kierunków studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny, Coaching menedżerski oraz Mentoring, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych. Posiada głęboką wiedzę, popartą długoletnią praktyką z zakresu psychologii biznesu, socjologii, antropologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów, inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej oraz rozwoju potencjału człowieka.

Prowadzi coachingi, mentoring, warsztaty, superwizje oraz zespołowe i indywidualne programy rozwojowe dla liderów i wyższej kadry menedżerskiej, wdraża coachingowe modele do pracy nad strategią na poziomie zarządów. Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm. Pod jej redakcją ukazały się też osiem tomów m.in..: Coaching as a method of developing human potential; Coaching katalizator rozwoju organizacji oraz Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata Jest założycielką i redaktorem naczelnym pierwszego w Europie naukowego, punktowanego czasopisma Coaching Review oraz akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu.

Razem z mężem prowadzi firmę konsultingową w branży rozwoju ludzkiego potencjału oraz wsparcia bezpieczeństwa w IT: LDC Consulting Dariusz Czarkowski – L jak Leadership, D jak Development i C jak Creativity. Projektuje i realizuje także zamknięte programy rozwojowe na zlecenia firm i instytucji, obejmujące cykle warsztatów:

 • Aikido emocjonalne – Inteligencja emocjonalna w praktyce zarządzania sobą i innymi
 • Work-Life balance – Przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu
 • Efektywność osobista – zarządzanie sobą i swoją energią w czasie
 • Budowanie relacji opartych o wzajemny szacunek i zaufanie
 • Rezyliencja i odporność psychiczna – skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami w szybko zmieniających się warunkach
 • 4 filary osobistego kapitału przywódczego: harmonia w emocjach, rozwaga w myśleniu, szacunek w relacjach i odwaga w działaniu
 • Zarządzanie sobą – Klucz do automotywacji
 • Coachingowy styl zarządzania – warsztaty dla menedżerów

Posiada certyfikaty i uprawnienia diagnostyczne w zakresie:

 • Success Insigths: DISC
 • Workplace Motivators Model (Values)
 • MTQ48 – Mental Toughness
 • MindSonar

Wybrane ukończone kursy profesjonalne:

 • The Art and Science of Coaching (Erickson College: Marilyn Atkinson, Richard Hyams, Tony Husted)
 • CoachWise Essentials (Coaching Center: Anna Pyrek, Paweł Sopkowski)
 • Transforming Communication (dr Richard Bolstad) Szkolenie i uprawnienia trenerskie
 • Racjonalna Terapia Zachowań (Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej)
 • Coaching prowokatywny level I i II (wg Franka Farelly’ego oraz dr Noni Höfner)
 • Coaching menedżerski (Robert Dilts)
 • Generative Coaching (dr Stephen Gilligan)
 • Panorama Społeczna i Panorama Duchowa (dr Lukas Derks)
 • Zen Coaching level I i II (Kåre Lanfald) i in.
 • Gestalt Coaching (prof. Paul Barber)
 • Intuitive Coach (Evolution coaching Joanna Flanagan) kurs akredytowany przez ICF
 • Psycho-onkologia w podejściu Simontonowskim (Aurelia Dembińska-Malec)

 

Prowadziła szkolenia zamknięte, warsztaty, coachingi i treningi m.in. dla: Giełdy Papierów Wartościowych, Banków: PKO BP, BZ WBK, BGK; Radio Plus, Nowa Era, Sejmu RP, UKIE, ARiMR, Rady Miasta Krakowa, Medicover, PBDiM, Urzędu M. St. Warszawy, Ciech S.A., Agros-Nova, Canon Polska, Glaxo Smith Kline, Sandoz, MSD Polska Merck & Co, NovoNordisk, Thea, Nestlé, Strabag, VIG Expert, Compensa, Bayer S.A., G.EN. Gaz-energia, Handen, Gaz-system, Wedel S.A., Heinz S.A., Pandora, Sealed-Air, Saint Gobain, ITM, Lactalis-Polska, ManRolland, Orange  i wielu innych.

Prowadzi także coachingi zespołowe lub indywidualne oraz mentoring w zakresie rozwoju osobistego kapitału przywódczego dla top menedżerów i rozwoju ludzkiego potencjału dla specjalistów HR.

W celu przygotowania szczegółowej oferty zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: lidia.czarkowska@ldcc.pl

 

W z zaprzyjaźnionymi coachami i mentorami Lidia tworzy Quality of Life Instuitute – Instytut Jakości Życia, dedykowany rozwojowi ludzkiego potencjału w pięciu sferach: materialnej, fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej oraz podnoszeniu jakości życia w skali indywidualnej i globalnej.