Współpraca

Współpracuję z:

LDC Consulting

LDC Consulting

L – jak Leadership D – jak Development C-  jak Creativity Przywództwo Nasza specjalizacja: Coaching dla wyższej kadry menedżerskiej i członków zarządu Coaching jest szczególnie użyteczny w sytuacjach: Rozwoju umiejętności przywódczych Adaptacji do awansu lub zmiany miejsca w strukturze organizacyjnej Poprawy relacji z podwładnymi lub innymi członkami zespołu zarządzającego Poszukiwania konstruktywnego wyjścia z sytuacji kryzysowych Potrzeby wzrostu motywacji i skuteczności w osiąganiu zamierzonych celów Dlaczego coaching? Coaching jest pasjonującą metodą, ponieważ pozwala towarzyszyć klientom w ich kreowaniu przyszłości, tak aby w kolejne etapy wkraczali wzbogaceni o wewnętrzną moc w realizacji swoich własnych marzeń i wartości. Rozwój Oferujemy: Indywidualne programy rozwojowe dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej Coaching dla zespołów – lepsza kooperacja i efektywniejsza realizacja projektów Szkolenia i warsztaty dla firm i instytucji z zakresu: Kompetencji menedżerskich Komunikacji interpersonalnej oraz komunikacji w organizacji lub w zespole Autoprezentacji, erystyki, technik przygotowywania i prowadzenia prezentacji publicznych, Zasad kontaktu tzw. „trudnym” klientem Twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów Zarządzania sobą w czasie, planowania,  ustanawiania priorytetów Motywowania i technik automotywacji Budowania zespołów i współpracy w grupie Coachingu menedżerskiego: kompetencji i narzędzi coachingowych użytecznych w zarządzaniu ludźmi Metod niwelowania stresu i przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego Kreatywność Zapewniamy: Zindywidualizowane, unikalne programy rozwojowe Niezwykle elastyczne formy i sposoby współpracy Zróżnicowane, wyjątkowe metody, techniki i narzędzia osiągania rezultatów Kreowanie przyszłości na mocnym fundamencie, czyli korzyści płynące z coachingu: Poprawa efektywności i jakości pracy Utrzymanie najlepszych pracowników w firmie, lepsze dopasowanie ludzi i struktur organizacyjnych Wzrost samoświadomości menedżerów oraz spójności ich działania z wartościami Gotowość do brania większej...

czytaj dalej
InSpired

InSpired

InSpired działa jako grupa ekspercka powstała w 2002 roku w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku w zakresie wspomagania rozwoju polskich przedsiębiorstw. Źródłem naszych sukcesów jest wiedza i doświadczenie ekspertów, konsultantów i trenerów, którzy będąc praktykami w swoich dziedzinach delegowani są do realizacji określonych projektów. Współpracujemy także z kadrą naukową szkół wyższych. InSpired jest dynamicznie rozwijającą się, nowoczesną firmą doradczą. Ma prawną formę jednoosobowej działalności gospodarczej. Działalność koordynowana jest przez biuro organizacyjne, którego elastyczna formuła pozwala na minimalizację kosztów projektu na korzyść jakości i rozwoju oferowanych usług. Siedziba firmy mieści się w Warszawie, regionalnie współpracujemy z liczną grupą konsultantów, którzy realizują przygotowane przez naszą firmę projekty. Od 2004 roku INSPIRED jest obecna na rynku Unii Europejskiej i na...

czytaj dalej
Pracownia Satysfakcji

Pracownia Satysfakcji

Realizuje projekty konsultingowe i doradcze. Prowadzimy treningi i warsztaty. Pracuje  w obszarach rozwoju organizacji (dialog strategiczny, innowacyjność, przewaga konkurencyjna, efektywność), zarządzania wiedzą, HR i ZZL. Korzysta  z metod, technik i narzędzi podejścia systemowego i sieciowego. Specjalizuje  się w business i executive coachingu, team coachingu oraz mentoringu dla członków zarządów, rad nadzorczych, kadry zarządzającej i ekspertów. Prowadzi  warsztaty rozwojowe career i job coachingu oraz edukacyjne i naukowe w ramach działań finansowanych przez UE. Buduje na aktywności i zaangażowaniu; twórczej potrzebie rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego; w oparciu o posiadane zdolności i wrodzone talenty. Wspiera  w poszukiwaniu harmonii i równowagi pomiędzy tym co wspólne i tym co indywidualne. Stawia  pytania. Inspiruje . Podaje  pomocną dłoń w odważnym tworzeniu świata biznesu. Zachęca  do pracy w zgodzie ze sobą, z własnymi wartościami, w otwartości i tolerancji dla odmiennych poglądów. Gromadzi pozytywną energię zmiany po to by móc się nią dzielić. Tworzy nową jakość myślenia i działania w biznesie. Stawia na twórcze metody pracy, interdyscyplinarność, innowacyjność, kreatywność, adaptacyjność i samoprzywództwo. Myśli systemowo, sieciowo i dywergencyjnie. Dba o standardy, etykę i wartości. Wierzy, że początkiem każdej transformacji jest samoświadomość i zmiana postaw w nas...

czytaj dalej
Certes Szkolenia

Certes Szkolenia

Dąży  w swych działaniach do tego, by być innowacyjnym dostawcą usług szkoleniowo-doradczych dla średnich i dużych organizacji, znajdującym się wśród 20 najlepszych firm tego typu w Polsce. Przez innowacyjność rozumie : Tworzenie wiedzy Wypracowywanie rozwiązań autorskich Bazowanie na nowych osiągnięciach naukowych Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań szkoleniowych Poszukiwanie nowych sposobów funkcjonowania i współpracy na rynku. Misją Certes jest podnoszenie skuteczności poprzez ciągłe dostarczanie nowej wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz inspirowanie innych do zmian i samorealizacji. Chce współuczestniczyć w osiąganiu sukcesów swoich klientów oraz wspierać ich w budowaniu przewagi konkurencyjnej w zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Działania te zmierzają do tego, by aktywnie poszukiwać nowych możliwości i rozwiązań, które stawać się będą motywacją do podejmowania nowych wyzwań. Wartości są  drogowskazem w drodze do sukcesu, przewodnikiem postępowania wobec współpracowników, klientów, dostawców i partnerów biznesowych. Kompetencje – każdy przedstawiciel  firmy ma wiedzę, odpowiednie umiejętności intra i interpersonalne, oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na efektywną pracę. Innowacyjność i kreatywność, to ciągły, niekończący się proces wdrażania nowatorskich rozwiązań. To bieg za nowymi trendami, potrzebami naszych klientów, zmieniającą się rzeczywistością. To  tworzenie kreatywnych programów i ćwiczeń pozwalających uzyskać jak najlepsze rezultaty.  Pasja i stałe wyzwania to chęć bycia z ludźmi i ciągłego rozwijania siebie. To oddanie się osobistym pasjom, które często bywają inspiracją, motorem do podejmowania nowych wyzwań zawodowych. Nie zadajemy sobie pytań, dlaczego coś się nie udaje, tylko w jaki sposób możemy to zmienić. Każda zmiana bowiem dla nas jest motorem do tego, by nauczyć się nowego, i by potem dzielić się tym co odkrywamy i czego się nieustannie...

czytaj dalej
Ergatis

Ergatis

Ergatis jest firmą zajmującą się badaniem jakości biznesu, jaki prowadzimy. Jest to innowacyjne rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej firm w dzisiejszych czasach. Trzeba bowiem wiedzieć, że możliwości działania jakie chcemy osiągnąć muszą być dla nas w pełni zrozumiałe, abyśmy mogli umożliwić sobie działania jakie warto osiągnąć. Dobry biznes polega na tym, by można było osiągnąć sukces na wielu polach działania co pozwoli nam się w pełni rozwinąć. Wszystko to może mieć zdecydowane posunięcia i trzeba pomyśleć o działaniach jakie mamy obecnie zamiar wykonać. Jak to będzie wyglądać w rzeczywistości? Na pewno będziemy mieli możliwości przystosowania się do działań, które biznes uzależnia od siebie. Efektywna praca jest bardzo ważna, ale muszą być do tego zastosowane jak najbardziej odpowiednie warunki. Dlatego trzeba pomyśleć o jak największej ilości działań do wykonania. Jak pracować by być efektywnym? Klucz do tego leży w wielu szufladach. Wystarczy, że znajdziemy jednak jeden a nasza efektywność zdecydowanie wzrośnie. Nasza firma jest jednym z najważniejszych potentatów na rynku audytowym i wciąż się rozwija poszerzająć przewagę nad...

czytaj dalej