Instytut Jakości Życia

Misją Instytutu jest wspieranie rozwoju ludzkiego potencjału po to, aby podnosić jakość życia w skali indywidualnej i zbiorowej.

Nasze kluczowe wartości obecne w działaniach, które mają służyć naszym klientom to:

Akceptacja człowieka takim, jaki jest – która prowadzi do uszanowania wolności klienta

Uważność, obecność, zaangażowanie – co pomaga rozwijać klientowi samoświadomość

Autentyczność i prawda w relacji – która wspiera wzrost integralności klienta

Rzetelność w doborze metod i narzędzi – co wzmacnia skuteczność podejmowanych działań

Partnerstwo w relacji – co służy braniu zdrowej odpowiedzialności za siebie

Zaufanie, wiara w potencjał i możliwości klienta – co otwiera drogę ku samorealizacji oraz

Szacunek wobec jego decyzji i wyborów – co służy autotranscendencji i naturalnemu przebiegowi procesu rozwoju potencjału

Instytut jest…

Miejscem prawdziwych spotkań, służących wymianie poglądów i stymulacji do rozwoju poprzez coaching, mentoring i rozmowy z pełną obecnością tu i teraz oraz uważnością na drugiego człowieka.

  • Miejscem poszukiwania inspiracji, nie tylko do kreowania marzeń, ale też do podejmowania skutecznych działań po to, aby mądrze planować oraz skutecznie realizować zamierzone cele
  • Miejscem, w którym można poznać fascynujących ludzi, autorów idei, mentorów i coachów i doświadczyć tego, czym jest konkretna praca nad własnym rozwojem, a także
  • Miejscem wsparcia profesjonalnego rozwoju coachów i mentorów, gdzie poprzez interwizję i superrewizję oraz warsztaty na zaawansowanym poziomie można doskonalić swój warsztat i wreszcie
  • Miejscem, gdzie każdy może poprzez warsztaty i treningi uczyć się jak budować swój dobrostan materialny, fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy a poprzez coaching szukać swojej własnej drogi wyrażenia siebie prowadzącej do spełnienia

Zapraszam serdecznie do współdziałania, aby razem dbać o Jakość naszego Życia

Lidia Czarkowska

Dołącz do nas na: