Jesień 2021 / Wiosna 2022

Kolejna edycja kursu:

Coaching Integratywno-Transpersonalny

Holistyczne wsparcie rozwoju ludzkiego potencjału

 Poziom zaawansowany dla profesjonalnych coachów i mentorów

Trener i superwizor prowadzący:

dr Lidia D. Czarkowska 
 


Zapisy, informacje o zniżkach, dodatkowe informacje oraz odpowiedzi na indywidualne pytania:  lidia.czarkowska@ldcc.pl

Bieżące informacje są dostępne na podstronie

Instytutu Jakości Życia:

https://www.facebook.com/QualityofLifeInstitute

Roczny kurs „Coaching Integratywno-Transpersonalny” z superwizją na poziomie zaawansowanym adresowany jest do coachów i mentorów posiadających już mocne podstawy kompetencji coachingowych i własną praktykę w roli coacha, terapeuty, doradcy, trenera lub mentora.

Absolwenci Studiów podyplomowych „Coaching Profesjonalny – metody i praktyka” ALK oraz coachowie i mentorzy posiadający akredytację Izby Coachingu, EMCC lub IFC, zwolnieni są z dodatkowych procedur rekrutacyjnych.

Dla osób, które ukończyły inne studia podyplomowe lub kursy profesjonalne w obszarze coachingu lub mentoringu ale nie mają profesjonalnej akredytacji potrzebne jest przedstawienie świadectwa ukończenia kursu/szkolenia (minimum 60h) oraz odbycie krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej (telefonicznie lub osobiście), dotyczącej zdobytego już  doświadczenia w coachingowej lub mentoringowej praktyce.


 Główne cele i założone efekty cyklu warsztatów:

 • Wsparcie w profesjonalnym rozwoju poprzez pogłębienie coachingowej praktyki, a dla zainteresowanych także wsparcie w przygotowaniu się do akredytacji
 • Podniesienie świadomości dotyczącej własnych psychologicznych uwarunkowań i mechanizmów mających wpływ na podejmowanie i sposób pełnienia roli coacha
 • Poznanie biologicznych, psychicznych, społecznych i kulturowych podstaw ludzkich zachowań istotnych w kontekście pracy z klientem w coachingowym procesie
 • Nabycie umiejętności posługiwania się wybranymi zaawansowanymi technikami i narzędziami coachingowymi
 • Superwizja grupowa i mentor-coaching, będące okazją do pogłębionej refleksji nad konkretnymi przypadkami z własnej praktyki oraz tworzenia i wdrażania nowych umiejętności i metod we własnej pracy z klientem

Daty zjazdów i główne obszary tematyczne:

Zajęcia będą odbywać się podczas cyklicznych zjazdów

Grupa A – zajęcia w kontakcie bezpośrednim (piątki)

Grupa B – zajęcia on-line (soboty)

w godzinach 10.00-18.00 co 4 tygodnie.

Można wziąć udział w całym cyklu warsztatów lub uczestniczyć tylko w pojedynczych, wybranych modułach tematycznych. Dla osób biorących udział w całości kursu (wszystkie 10 spotkań) dodatkowo zagwarantowane jest już w cenie cyklu warsztatów 10 h zegarowych superwizji grupowej. Uczestnicy kursu będą mogli wziąć udział w cyklicznych 2 godzinnych sesjach superwizji grupowej raz na miesiąc w godzinach 18.15-20.15.

 1. Inteligencja ciała i psychofizjologia a coaching – Rozwijanie świadomości ciała jako ważnego źródła informacji w coachingu, wybrane metody i techniki pracy z ciałem. Daty: 22.10.2021 gr. A i 23.10.2021 gr. B
 2. Praca z emocjami w coachingu cz. 1 – Mechanizmy i dynamika procesów emocjonalnych; jak wspierać klienta? Praca ze złością, gniewem, frustracją i bezsilnością. Daty: 19.11.2021 gr. A i 20.11.2021 gr. B
 3. Praca z emocjami w coachingu cz. 2 – Coachingowe techniki i narzędzia do pracy z emocjami. Praca z lękiem, strachem, smutkiem, wstydem, poczuciem winy i poczuciem krzywdy. Daty: 10.12.2021 gr. A i 11.12.2021 gr. B
 4. Coaching relacji cz. 1 – Związki i specyfika pracy z parami, narzędzia do coachingu w obszarze najbliższych relacji. Daty: 14.01.2022 gr. A i 15.01.2022 gr. B
 5. Coaching relacji cz. 2 – Ujęcie systemowe, klient w sieci relacji, coachingowe narzędzia do pracy z systemami. Daty: 11.02.2022 gr. A i 12.02.2022 gr. B
 6. Kiedy coaching interwencyjny, a kiedy terapia? 1 – Kryteria diagnostyczne oraz miejsce i sposoby na pracę z przeszłością klienta w coachingowym procesie. Daty: 11.03.2022 gr. A i 12.-3.2-22 gr. B
 7. Kiedy coaching interwencyjny, a kiedy terapia? 2 – Kryzys, utrata sensu, trudne doświadczenia – inteligencja duchowa i reintegracja klienta. Daty: 08.04.2022 gr. A i 09.04.2022 gr. B
 8. Sfera poznawcza, przekonania w coachingu cz. 1 – Podstawy RTZ i budowanie zdrowych przekonań w coachingu. Daty: 13.05.2022 gr. A i 14.05.2022 gr. B
 9. Sfera poznawcza, kreatywność w coachingu. 2 – Techniki kreatywnego myślenia i budzenia twórczego potencjału w kliencie.
 10. Mój coaching – Indywidualny plan rozwoju swojej specjalizacji i tworzenie własnej ścieżki doskonałości w coachingu. Temat 9 i 10 wyjątkowo cały weekend, sobota i niedziela 11 i 12.06.2022 wyjazdowo, obydwie grupy A i B razem.

W trakcie zajęć odbywających się w kontakcie bezpośrednim zapraszamy na poczęstunek podczas trzech 15 minutowych przerw kawowych; Obiad we własnym zakresie podczas dłuższej przerwy w połowie dnia. Jeżeli powstanie konieczność ograniczenia kontaktów osobistych z powodu pandemii, grupa A będzie mogła realizować cykl szkoleniowy także w wersji on-line.

 

Charakterystyka cyklu warsztatów, metody:

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową, łączącą w sobie:

 • interaktywne wykłady – dające rzetelne podstawy teoretyczne,
 • ćwiczenia indywidualne (introspekcyjne),
 • testowanie i praktyka w używaniu określonych narzędzi coachingowych,
 • praca w zespołach podczas spotkań i
 • w trójkach coachingowych pomiędzy spotkaniami,
 • trenowanie siebie w roli coacha,
 • modelowanie zachowań,
 • dyskusja dylematów oraz
 • analiza i rozwiązywanie studiów przypadków a także
 • mentoring i superwizja grupowa.

Cena, miejsce i koordynacja merytoryczna

Miejsce zjazdów: Warszawa–Rembertów w Coachingowym domku Adres: ul. Franciszka Ilskiego 65, 04-479 Warszawa. Nad merytoryczną stroną szkolenia czuwać będzie dr Lidia Czarkowska (koordynator merytoryczny), która będzie jednocześnie trenerem i superwizorem coachingowym realizującym projekt. Ze względu na wysoce praktyczny charakter zajęć oraz cel, jakim jest rozwój kompetencji coachingowych uczestnicy zostaną zaproszeni do ćwiczeń pomiędzy spotkaniami, umożliwiających samoobserwację preferowanego przez siebie stylu prowadzenia coachingu i własnych mechanizmów oraz reakcji w tworzeniu w realnych warunkach coachingowej relacji z klientem.

Inwestycja:

Regularna opłata za udział w pojedynczym, wybranym module tematycznym wynosi 860 zł brutto. Za płatność z góry za cały cykl w 1 lub 2 ratach przysługuje zniżka. Opłata za całość w jednej racie płatnej z góry przed rozpoczęciem cyklu wynosi: 7800 zł brutto lub w dwóch ratach płatnych we wrześniu w i styczniu po 4000 zł brutto. Specjalna zniżka dla absolwentów studiów podyplomowych na kierunku „Coaching profesjonalny” ALK za cały cykl warsztatowy – cena po zniżce to 6800 zł brutto, jeśli jest to płatność w 1 racie lub w 2 ratach po 3500 zł brutto. Rezerwacja miejsca i gwarancja udziału w całym cyklu jest możliwa po uiszczeniu zadatku w wysokości 350 zł do dnia 25 lipca 2020. Przelew można wykonać na konto: LDC Consulting Dariusz Czarkowski Nr rachunku 93 1140 2017 0000 4602 1148 8139 W tytule przelewu proszę podać swoje imię i nazwisko oraz hasło „Coaching Integratywno Transpersonalny” Przy wykorzystaniu zniżek, najniższa opłata za pojedynczy zjazd zamiast 860 zł może wynieść 780 zł lub 680 zł brutto.