Jesień 2023 / Wiosna 2024

Kolejna edycja kursu:

Coaching Integratywno-Transpersonalny

Holistyczne wsparcie rozwoju ludzkiego potencjału

 Poziom zaawansowany dla profesjonalnych coachów i mentorów

Trener i superwizor prowadzący:

dr Lidia D. Czarkowska 

 


Zapisy, informacje o zniżkach, dodatkowe informacje oraz odpowiedzi na indywidualne pytania:  lidia.czarkowska@ldcc.pl

Bieżące informacje są dostępne na podstronie

Instytutu Jakości Życia:

https://www.facebook.com/QualityofLifeInstitute

Roczny kurs „Coaching Integratywno-Transpersonalny”

z superwizją na poziomie zaawansowanym adresowany jest do coachów i mentorów posiadających już mocne podstawy kompetencji coachingowych i własną praktykę w roli coacha, terapeuty, doradcy, trenera lub mentora.

Absolwenci Studiów podyplomowych „Coaching Profesjonalny – metody i praktyka” ALK oraz coachowie i mentorzy posiadający akredytację Izby Coachingu, EMCC lub IFC, zwolnieni są z dodatkowych procedur rekrutacyjnych.

Dla osób, które ukończyły inne studia podyplomowe lub kursy profesjonalne w obszarze coachingu lub mentoringu ale nie mają profesjonalnej akredytacji potrzebne jest przedstawienie świadectwa ukończenia kursu/szkolenia (minimum 60h) oraz odbycie krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej (telefonicznie lub osobiście), dotyczącej zdobytego już  doświadczenia w coachingowej lub mentoringowej praktyce.


Główne cele i założone efekty cyklu warsztatów:

 • Wielopoziomowy rozwój osobisty ukierunkowany na realizację pełni potencjału
 • Wsparcie w profesjonalnym budowaniu swojej kariery poprzez pogłębienie coachingowej i mentoringowej praktyki, a dla zainteresowanych także wsparcie w przygotowaniu się do akredytacji
 • Podniesienie świadomości dotyczącej własnych psychologicznych, społecznych i duchowych uwarunkowań i mechanizmów mających wpływ na podejmowanie i sposób pełnienia roli coacha, mentora, doradcy
 • Poznanie biologicznych, psychicznych, społecznych i kulturowych podstaw ludzkich zachowań istotnych w kontekście pracy z klientem w coachingowym procesie
 • Nabycie umiejętności posługiwania się wybranymi zaawansowanymi technikami i narzędziami coachingowymi i mentoringowymi
 • Superwizja grupowa, praca w trójkach coachingowych i mentor-coaching, będące okazją do pogłębionej refleksji nad konkretnymi przypadkami z praktyki oraz własnych doświadczeń a także do tworzenia i wdrażania nowych umiejętności i metod w swojej pracy z klientem

Daty zjazdów i główne obszary tematyczne:

Zajęcia będą odbywać się podczas cyklicznych zjazdów

Grupa A – zajęcia w kontakcie bezpośrednim (piątki)

Grupa B – zajęcia on-line (soboty)

w godzinach 10.00-18.00 co około 4 tygodnie.

Można wziąć udział w całym cyklu warsztatów lub uczestniczyć tylko w pojedynczych, wybranych modułach tematycznych. Dla osób biorących udział w całości kursu (wszystkie 10 spotkań) dodatkowo zagwarantowane jest już w cenie cyklu warsztatów 10 godzin zegarowych superwizji grupowej.

Program Kursu i daty zjazdów:

 1. Inteligencja ciała i psychofizjologia a coaching – Rozwijanie świadomości ciała jako ważnego źródła informacji w coachingu, wybrane metody i techniki pracy z ciałem. Daty: 27.10.2023 gr. A i 28.10.2023 gr. B on-line
 2. Praca z emocjami w coachingu cz. 1 – Mechanizmy i dynamika procesów emocjonalnych; jak wspierać klienta? Praca ze złością, gniewem, frustracją i bezsilnością. Daty: 24.11.2023 gr. A i 25.11.2023 gr. B on-line
 3. Praca z emocjami w coachingu cz. 2 – Coachingowe techniki i narzędzia do pracy z emocjami. Praca z lękiem, strachem, smutkiem, wstydem, poczuciem winy i poczuciem krzywdy. Daty: 15.12.2023 gr. A i 16.12.2023 gr. B on-line
 4. Coaching relacji cz. 1 – Związki i specyfika pracy z parami, narzędzia do coachingu w obszarze najbliższych relacji. Daty: 12.01.2024 gr. A i 13.01.2024 gr. B on-line
 5. Coaching relacji cz. 2 – Ujęcie systemowe, klient w sieci relacji, coachingowe narzędzia do pracy z systemami. Daty: 16.02.2024 gr. A i 17.02.2024 gr. B on-line
 6. Kiedy coaching interwencyjny, a kiedy terapia? cz. 1 – Kryteria diagnostyczne oraz miejsce i sposoby na pracę z przeszłością klienta w coachingowym procesie. Daty: 15.03.2024 gr. A i 16.03.2024 gr. B on-line
 7. Kiedy coaching interwencyjny, a kiedy terapia? cz. 2 – Kryzys, utrata sensu, trudne doświadczenia – inteligencja duchowa i reintegracja klienta. Daty: 12.04.2024 gr. A i 13.04.2024 gr. B on-line
 8. Sfera poznawcza, przekonania w coachingu cz. 1 – Podstawy R.T.Z. i podejścia behawioralno-poznawczego i dekonstrukcja ograniczeń i budowanie zdrowych przekonań. Daty: 17.05.2024 gr. A i 18.05.2024 gr. B on-line
 9. Sfera poznawcza, kreatywność w coachingu cz. 2 – Techniki kreatywnego myślenia i budzenia twórczego potencjału w kliencie.  Oraz…
 10. Mój coaching – Indywidualny plan rozwoju swojej specjalizacji i tworzenie własnej ścieżki doskonałości w coachingu. Temat 9 i 10 wyjątkowo są realizowane dwa dni pod rząd w jeden weekend i sobota i niedziela. Daty: 07 i 08.06.2024 gr. A oraz 14 i 15.06.2024 gr. B cały finalny zjazd obie grupy w kontakcie bezpośrednim.

W trakcie zajęć odbywających się w kontakcie bezpośrednim zapraszamy na poczęstunek podczas trzech 15 minutowych przerw kawowych; Obiad we własnym zakresie podczas dłuższej przerwy w połowie dnia. Jeżeli powstanie konieczność ograniczenia kontaktów osobistych z powodu pandemii, grupa A będzie mogła kontynuować cykl szkoleniowy także w wersji on-line.

 

Charakterystyka cyklu warsztatów, metody:

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową, łączącą w sobie:

 • interaktywne wykłady – dające rzetelne podstawy teoretyczne,
 • ćwiczenia indywidualne (introspekcyjne),
 • testowanie i praktyka w używaniu określonych narzędzi coachingowych,
 • praca w zespołach podczas spotkań i
 • w trójkach coachingowych pomiędzy spotkaniami,
 • trenowanie siebie w roli coacha, mentora
 • modelowanie zachowań,
 • dyskusja dylematów oraz
 • analiza i rozwiązywanie studiów przypadków a także
 • mentoring i superwizja grupowa.

Cena, miejsce i koordynacja merytoryczna

Miejsce zjazdów: Warszawa–Rembertów w Coachingowym Domku

Adres: ul. Franciszka Ilskiego 65, 04-479 Warszawa.

Nad merytoryczną stroną szkolenia czuwać będzie dr Lidia D. Czarkowska, która będzie jednocześnie trenerem i superwizorem coachingowym realizującym projekt.

Ze względu na wysoce praktyczny charakter zajęć oraz cel, jakim jest rozwój kompetencji coachingowych uczestnicy zostaną zaproszeni do ćwiczeń pomiędzy spotkaniami w trójkach coachingowych, umożliwiających samoobserwację preferowanego przez siebie stylu prowadzenia coachingu i własnych mechanizmów oraz reakcji w tworzeniu w realnych warunkach coachingowej relacji z klientem.

Uczestnicy pełnego kursu będą mogli wziąć udział w cyklicznych 1,5 godzinnych sesjach superwizji grupowej raz na miesiąc już bez dodatkowych opłat, w wybrane wtorki lub środy godzinach 19.00-20.30.

Inwestycja:

Regularna opłata za udział w pojedynczym, wybranym module tematycznym wynosi 1250 zł. Zniżka za płatność z góry za cały cykl w 1 lub 2 ratach przysługuje zniżka. Opłata za całość w jednej racie płatnej z góry we wrześniu wynosi: 11000 zł lub w dwóch ratach płatnych we wrześniu w i styczniu po 5800 zł.
Specjalna zniżka dla absolwentów studiów podyplomowych na kierunku „Coaching profesjonalny” ALK za cały cykl warsztatowy – cena po zniżce to 10500 zł płatne w jednej racie we wrześniu.
Rezerwacja miejsca i gwarancja udziału w całym cyklu jest możliwa po przejściu przez rozmowę kwalifikacyjną i wniesieniu opłaty za pierwszy moduł.
Przelew za cały kurs lub wybrane moduły można wykonać na konto:
Quality of Life Institute Nr rachunku 14 1140 2004 0000 3602 8367 4377
W tytule przelewu proszę podać: swoje imię i nazwisko oraz hasło Coaching Integratywno-Transpersonalny. Przy wykorzystaniu zniżek, najniższa opłata za pojedynczy zjazd zamiast 1250 zł może wynieść 1050 zł.
Ilość miejsc w grupie ograniczona.
W razie pytań zapraszam do kontaktu (+48) 600 202 201