Zespół Naukowo-Badawczy

CELE:

1. Przygotowywanie i prowadzenie programów badawczych nad wdrażaniem i funkcjonowaniem coachingu w organizacjach.

2. Kooperacja z innymi ośrodkami akademickimi na świecie nad projektami naukowo-badawczymi w zakresie implementacji coachingu w organizacjach i instytucjach.

3. Publikacja prac naukowych w obszarze coachingu.

4. Publikacja naukowego rocznika coachingowego- Coaching Review.

5. Organizacja dorocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych dotyczących Coachingu:

6. Organizacja cyklu Seminariów coachingowych pod hasłem „Praktycy-Praktykom”