Projekt Akademii Leona Koźmińskiego skierowany do tych, którzy chcą uruchomić kreatywny biznes.

Zakończona została faza szkoleniowo-doradcza, trwa faza doradczo-inwestycyjna dla 81 założonych w Projekcie firm.

Celem głównym projektu „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych” jest stymulowanie rozwoju nowych, dynamicznie rozwijających się firm z tzw. sektorów kreatywnych do których należą:

 • antyki i rynek sztuki,
 • architektura,
 • film i wideo,
 • fotografia,
 • gry komputerowe,
 • konserwacja dzieł sztuki,
 • media elektroniczne,
 • muzyka,
 • plastyka i projektowanie graficzne,
 • projektowanie mody,
 • publikacje i działalność wydawnicza,
 • rękodzieło,
 • taniec,
 • teatr,
 • wzornictwo przemysłowe.

Firmy z tych sektorów odgrywają ważną rolę w pobudzaniu rozwoju pozostałych, innowacyjnych sektorów gospodarki. Mają również coraz większy udział w tworzeniu wysokopłatnych miejsc pracy oraz stanowią ważną grupę płatników podatków w obszarach miejskich. Dlatego wspieranie rozwoju tego rodzaju firm stanowi dziś jeden z najważniejszych kierunków działań na rzecz rozwoju gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców regionów i metropolii.