Coaching jako konstruktywny dialog

Coaching jako konstruktywny dialog

RN: CZARKOWSKA L., (2016), Coaching jako konstruktywny dialog, Warszawa, POLTEXT Dialog jest sercem każdej istotnej relacji, w tym relacji coachingowej, a zarazem koniecznym warunkiem rozwoju indywidualnego i społecznego – to właśnie dzięki niemu można mówić o...
Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości

Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości

CZARKOWSKA L., (2015), Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa, POLTEXT Książka, która powstała pod redakcją dr Lidii D. Czarkowskiej jest pozycją niezwykle interesującą, a to, że taką jest, jedynie częściowo wyjaśnia się jej nowatorstwem....
Akademia Leona Koźmińskiego Centrum Coachingu

Akademia Leona Koźmińskiego Centrum Coachingu

Zespół Naukowo-Badawczy CELE: 1. Przygotowywanie i prowadzenie programów badawczych nad wdrażaniem i funkcjonowaniem coachingu w organizacjach. 2. Kooperacja z innymi ośrodkami akademickimi na świecie nad projektami naukowo-badawczymi w zakresie implementacji...
LDC Consulting

LDC Consulting

L – jak Leadership D – jak Development C-  jak Creativity Przywództwo Nasza specjalizacja: Coaching dla wyższej kadry menedżerskiej i członków zarządu Coaching jest szczególnie użyteczny w sytuacjach: Rozwoju umiejętności przywódczych Adaptacji do awansu...