L – jak Leadership

D – jak Development

C-  jak Creativity

Przywództwo

Nasza specjalizacja:

Coaching dla wyższej kadry menedżerskiej i członków zarządu
Coaching jest szczególnie użyteczny w sytuacjach:

 • Rozwoju umiejętności przywódczych
 • Adaptacji do awansu lub zmiany miejsca w strukturze organizacyjnej
 • Poprawy relacji z podwładnymi lub innymi członkami zespołu zarządzającego
 • Poszukiwania konstruktywnego wyjścia z sytuacji kryzysowych
 • Potrzeby wzrostu motywacji i skuteczności w osiąganiu zamierzonych celów

Dlaczego coaching?
Coaching jest pasjonującą metodą, ponieważ pozwala towarzyszyć klientom w ich kreowaniu przyszłości, tak aby w kolejne etapy wkraczali wzbogaceni o wewnętrzną moc w realizacji swoich własnych marzeń i wartości.

Rozwój

Oferujemy:

Indywidualne programy rozwojowe dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej
Coaching dla zespołów – lepsza kooperacja i efektywniejsza realizacja projektów
Szkolenia i warsztaty dla firm i instytucji z zakresu:

 1. Kompetencji menedżerskich
 2. Komunikacji interpersonalnej oraz komunikacji w organizacji lub w zespole
 3. Autoprezentacji, erystyki, technik przygotowywania i prowadzenia prezentacji publicznych,
 4. Zasad kontaktu tzw. „trudnym” klientem
 5. Twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów
 6. Zarządzania sobą w czasie, planowania,  ustanawiania priorytetów
 7. Motywowania i technik automotywacji
 8. Budowania zespołów i współpracy w grupie
 9. Coachingu menedżerskiego: kompetencji i narzędzi coachingowych użytecznych w zarządzaniu ludźmi
 10. Metod niwelowania stresu i przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego

Kreatywność

Zapewniamy:

Zindywidualizowane, unikalne programy rozwojowe
Niezwykle elastyczne formy i sposoby współpracy
Zróżnicowane, wyjątkowe metody, techniki i narzędzia osiągania rezultatów

Kreowanie przyszłości na mocnym fundamencie, czyli korzyści płynące z coachingu:

 • Poprawa efektywności i jakości pracy
 • Utrzymanie najlepszych pracowników w firmie, lepsze dopasowanie ludzi i struktur organizacyjnych
 • Wzrost samoświadomości menedżerów oraz spójności ich działania z wartościami
 • Gotowość do brania większej odpowiedzial-ności za swoje decyzje i czyny
 • Wzrost morale, zaangażowania i satysfakcji z pracy

LDC Consulting
tel.+48 600 202 201
e-mail: dariusz.czarkowski@ldcc.pl

Naszym klientom gwarantujemy:
Najwyższą jakość usług i spełnione standardy profesjonalizmu spójne z kodeksem etycznym  International Coach Federation.
Podejście oparte na szacunku, pełną otwartość oraz 100% poufności.