Professionalism and process of professionalization in coaching

Czarkowska Lidia D. (2010), „Professionalism and process of professionalization in coaching” w: „Coaching as a method of developing human potential”, (red.) Czarkowska L., ISBN: 978-83-61408-30-7 oraz ISBN: 978-83-89437-09-9 Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s.27-42

Umiejętności

Opublikowano w dniu

15 października 2010

Prześlij komentarz