Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata

Czarkowska Lidia D. (red.) (2013) „Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”, ISBN: 978-83-7561-233-2; Poltext, Warszawa

Umiejętności

Opublikowano w dniu

15 lipca 2013

Prześlij komentarz