Dąży  w swych działaniach do tego, by być innowacyjnym dostawcą usług szkoleniowo-doradczych dla średnich i dużych organizacji, znajdującym się wśród 20 najlepszych firm tego typu w Polsce.
Przez innowacyjność rozumie :

  • Tworzenie wiedzy
  • Wypracowywanie rozwiązań autorskich
  • Bazowanie na nowych osiągnięciach naukowych
  • Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań szkoleniowych
  • Poszukiwanie nowych sposobów funkcjonowania i współpracy na rynku.

Misją Certes jest podnoszenie skuteczności poprzez ciągłe dostarczanie nowej wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz inspirowanie innych do zmian i samorealizacji. Chce współuczestniczyć w osiąganiu sukcesów swoich klientów oraz wspierać ich w budowaniu przewagi konkurencyjnej w zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Działania te zmierzają do tego, by aktywnie poszukiwać nowych możliwości i rozwiązań, które stawać się będą motywacją do podejmowania nowych wyzwań.

Wartości są  drogowskazem w drodze do sukcesu, przewodnikiem postępowania wobec współpracowników, klientów, dostawców i partnerów biznesowych.

Kompetencje – każdy przedstawiciel  firmy ma wiedzę, odpowiednie umiejętności intra i interpersonalne, oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na efektywną pracę.

Innowacyjność i kreatywność, to ciągły, niekończący się proces wdrażania nowatorskich rozwiązań. To bieg za nowymi trendami, potrzebami naszych klientów, zmieniającą się rzeczywistością. To  tworzenie kreatywnych programów i ćwiczeń pozwalających uzyskać jak najlepsze rezultaty. 

Pasja i stałe wyzwania to chęć bycia z ludźmi i ciągłego rozwijania siebie. To oddanie się osobistym pasjom, które często bywają inspiracją, motorem do podejmowania nowych wyzwań zawodowych.

Nie zadajemy sobie pytań, dlaczego coś się nie udaje, tylko w jaki sposób możemy to zmienić. Każda zmiana bowiem dla nas jest motorem do tego, by nauczyć się nowego, i by potem dzielić się tym co odkrywamy i czego się nieustannie uczymy.