Czarkowska Lidia D. (red.) (2013) „Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”, ISBN: 978-83-7561-233-2; Poltext, Warszawa