Czarkowska Lidia D. (red.) (2012) „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu”, ISBN: 978-83-7561-198-4; Poltext, Warszawa

Nauka bez świadomości rujnuje dusze
 Francois Rabelais 
Co określa granice ludzkich działań? Niektórzy twierdzą, że czas, otoczenie lub zasoby materialne i niematerialne (posiadane kompetencje, sieć relacji, zakres władzy itd.) oraz czynniki kulturowe. Czy aby na pewno? Coaching,  począwszy od fundamentalnych założeń dotyczących możliwości rozwoju ludzkiego potencjału, po pakiet narzędzi zaprojektowanych do skutecznej realizacji zamierzonych celów może stać się okazją do przekraczania tych tzw. twardych(materialnych) i „miękkich” (kulturowych) ograniczeń. Są  jednak granice trudniejsze do odkrycia, które z tego względu stanowią faktyczne ograniczenie naszych możliwości – są to granice naszej świadomości.
Przeczytaj cały artykuł na stronie academia.edu