Czarkowska Lidia D. (2011) „Filary coachingu i sześć dróg rozwoju organizacji” w: „Coaching. Katalizator rozwoju organizacji”, Czarkowska L.D. (red.), ISBN: 978-83-928098-9-0;  New Dawn, Warszawa, s.45-62

Coach jest jak uważne i zarazem magiczne lustro, które pozwala
 w procesie coachingu tak dostrzec siebie,
 jak też wyjść poza ramy bieżącej rzeczywistości.
Abstrakt:
Artykuł przedstawia propozycję sześciu najważniejszych ontologicznych założeń charakteryzujących coachingowe podejście w pracy z klientem (od dotyczących natury działań człowieka, aż po rozwój rozumiany jako wzrost samoświadomości). Artykuł zawiera też autorski model kultury organizacyjnej złożony z 3 idealnych (duchowych) i 3 materialnych (fizycznych) sfer, które można przełożyć się na coaching dla zarządu – służący osiąganiu spójności odnośnie wizji, misji i wartości organizacyjnych, tak aby skutecznie realizować strategię poprzez osiąganie celów aż do wypracowania odpowiednich wyników.
 
Słowa-klucze:
Ontologia coachingu, coachinowe podejście, coachingowe założenia, coachingowa kultura organizacyjna, coaching zarządu.
Przeczytaj cały artykuł na stronie academia.edu