Czarkowska Lidia D., Wujec Bożena (2011), „Kiedy możliwa jest zmiana? Od struktury sesji do energii zmiany w coachingu.”, w: Coaching Review, 1/2011 (3), ISSN 2081-7029; wyd. Wolters Kluwer; Warszawa , s.53-74

Słowa klucze:
model zmiany, proces zmiany, modele sesji coachingowych, struktura sesji coachingowej
ABSTRAKT:
Autorki w tym artykule dokonały porównawczego przeglądu modeli sesji coachingowych opartych na modelu GROW oraz zaproponowały własny, autorski plan sesji coachingowej użyteczny w pracy z klientem. Model ten uwzględnia ważne czynniki, które są konieczne do dokonania faktycznej zmiany w sytuacji wyjściowej klienta oraz do osiągnięcia zamierzonych  przez niego rezultatów.
Przeczytaj cały artykuł na stronie academia.edu