Czarkowska Lidia D. (2007)”Jak się dogadać z Informatykiem? Stereotypy a realia”, w: Master Of Business Administration, 6(89), 2007 s.9-19