Czarkowska Lidia D. (2002) „Japońska kultura organizacyjna – między kolektywizmem a indywidualizmem”, w: TRANSFORMACJE, listopad 2002, ISSN 1230-0292 s.114-117