Czarkowska Lidia D. (1999) „Antropologia ekonomiczna. Elementy teorii”, ISBN: 83-86846-39-9 wyd. WSPIZ; Warszawa