Coaching par w świetle psychologii miłości

Coaching par w świetle psychologii miłości

Czarkowska Lidia D. (2010), „Coaching par w świetle psychologii miłości” w: „Life Coaching – relacje w równowadze”, (red.) Ramirez-Cyzio K., ISBN: 978-83-928098-8-3 Warszawa, NEW DAWN, s.71-84