O Autorce

lidiaczar

 

„Jestem zwykłym człowiekiem, kobietą, córką, żoną i mamą, miłośniczką Tatr, kotów i tańca,  a profesjonalnie: psychologiem, socjologiem, pedagogiem, konsultantem, trenerem i coachem. Po prostu pasjonatką Rozwoju, celebrującą Radość z Życia.”

dr Lidia D. Czarkowska

Dyrektor Centrum Coachingu, Kierownik studiów podyplomowych: Coaching menedżerski oraz Coaching profesjonalny, Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada szeroką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka.

Prowadzi warsztaty, coaching oraz indywidualne programy rozwojowe dla wyższej kadry menedżerskiej, pracuje też metodami coachingowymi z całymi zespołami. Z wykształcenia psycholog, socjolog i pedagog z zamiłowania taterniczka, trener i coach. Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm. Pod jej redakcją ukazały się też książki: „Coaching as a method of developing human potential”,  „Coaching – katalizator rozwoju organizacji”, „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu”, „Leadership-Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”.

Redaktor naukowy rocznika Coaching Review.

Historia stanowisk naukowych:

2008 Adiunkt, Katedra Nauk Społecznych, Zakład Socjologii, Akademia Leona Koźmińskiego
1999–2008 Asystent, Katedra Nauk Społecznych, Zakład Socjologii, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1999–2000 Wykładowca, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania

Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:

2009.10 Dyrektor Centrum Coachingu, Akademia Leona Koźmińskiego
2008.10 Kierownik studiów podyplomowych „Coaching profesjonalny” i „Coaching menedżerski”, Akademia Leona Koźmińskiego

Zainteresowania badawcze:

 • coaching
 • przywództwo
 • psychologia poznawcza
 • psychologia społeczna
 • socjologia organizacji
 • antropologia organizacji

Wykładane przedmioty:

 • Profesjonalne Prezentacje Publiczne – warsztaty
 • Coaching i mentoring
 • Antropologia
 • Historia myśli socjologicznej
 • Psychologia uczenia się i rozwoju
 • Zarządzanie sobą w czasie i automotywacja
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia zachowań organizacyjnych
 • Metodologia Nauk Społecznych
 • Metody i techniki badań społecznych
 • Komunikacja w organizacji
 • Socjologia – Mikrostruktury społeczne
 • Socjologia organizacji

Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:

2005 Uniwersytet Warszawski, Polska

Staże:

1999 Lund University, Szwecja

Publikacje naukowe:

Publikacje w czasopismach naukowych:

 • CZARKOWSKA L., WUJEC B. (2011), „Kiedy możliwa jest zmiana? Od struktury sesji do energii zmiany w coachingu.”, COACHING REVIEW, 1/2011 (3), s.53-74CZARKOWSKA L. (2010), „Profesjonalizm i proces profesjonalizacji w coachingu”, COACHING REVIEW, 1/2010, s.40-55
 • CZARKOWSKA L. (2007), „Jak się dogadać z Informatykiem? Stereotypy a realia”, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s.9-19
 • CZARKOWSKA L. (2006), „Nowa profesja: informatycy”, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1(11), s.177-193
 • CZARKOWSKA L. (2002), „Japońska kultura organizacyjna – między kolektywizmem a indywidualizmem”, TRANSFORMACJE, —, s.114-117

Redakcja Monografi:

 • CZARKOWSKA L., (2013), „Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”, , POLTEXT
 • CZARKOWSKA L., (2012), „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu”, Warszawa, POLTEXT
 • CZARKOWSKA L., (2011), „Coaching. Katalizator rozwoju organizacji”, Warszawa, NEW DAWN
 • CZARKOWSKA L., (2010), „Coaching as a method of developing human potential”, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE

Monografie:

 • CZARKOWSKA L. (2010), „Nowy profesjonalizm Kultura profesjonalna informatyków antropologia organizacji”, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • CZARKOWSKA L. (1999), „Antropologia ekonomiczna. Elementy teorii”, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO

Rozdziały w monografiach:

 • CZARKOWSKA L. (2014), „Model Homo Kreator i coaching grupowy – Jak wspierać przedsiębiorców w sektorach kreatywnych” w: „Oblicza Kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych”, P.Kaczmarek-Kurczak, K. Dąbrowska, —, s.178-206
 • CZARKOWSKA L. (2014), „Leadershhip coaching jako metoda wzmacniania świadomości i mocy sprawdz w: „Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne”, Iwona Kuraszko, DIFIN, s.186-199
 • CZARKOWSKA L. (2013), „Etyka w coachingu. Model siedmiu wartości telicznych i autotelicznych wspierających rozwój świadomości przywódców i menedżerów w procesie coachingu na tle zmian świadomości społecznej” w: „Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”, L.D. Czarkowska, POLTEXT, s.67-90
 • CZARKOWSKA L. (2012), „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu” w: „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu”, Czarkowska L., Warszawa, POLTEXT, s.9-14
 • CZARKOWSKA L. (2012), „Zarządzanie zintegrowane i coachingowy”Pierścień transformacji jako narzędzie rozwoju świadomości” w: „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu”, Czarkowska L., Warszawa, POLTEXT, s.63-82
 • CZARKOWSKA L. (2011), „Coaching jako katalizator rozwoju organizacji” w: „Coaching. Katalizator rozwoju organizacji”, L. Czarkowska, Warszawa, NEW DAWN, s.5-7
 • CZARKOWSKA L. (2011), „Język emocji – od wulkanu złości do gejzeru radości. Jak spożytkować moc emocji do konstruktywnego działania.” w: „Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie. Nowy wymiar w coachingu”, M. Kułakowski, Warszawa, Zacharek Dom Wydawniczy, s.47-68
 • CZARKOWSKA L. (2011), „Filary coachingu i sześć dróg rozwoju organizacji” w: „Coaching. Katalizator rozwoju organizacji”, Lidia Czarkowska, Warszawa, NEW DAWN, s.45-62
 • CZARKOWSKA L. (2010), „Introduction” w: „Coaching as a method of developing human potential”, Czarkowska L., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.7-10
 • CZARKOWSKA L. (2010), „Professionalism and process of professionalization in coaching” w: „Coaching as a method of developing human potential”, Czarkowska L., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.27-42
 • CZARKOWSKA L. (2010), „Coaching par w świetle psychologii miłości” w: „Life Coaching – relacje w równowadze”, Ramirez-Cyzio K., Warszawa, NEW DAWN, s.71-84
 • CZARKOWSKA L. (2008), „Coaching – nowa jakość doskonalenia kompetencji menedżerskich” w: „Kompetencje a sukces zarządzania organizacją”, Witkowski S.A., Listwan T., Warszawa, DIFIN, s.-

Działalność Naukowa

Projekty krajowe:

 • 2012.01.01–2014.10.31 „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości”

Redakcja czasopism naukowych:

 • 2011, Redaktor Naczelny, COACHING REVIEW
 • 2010, Redaktor Naczelny, COACHING REVIEW

Udział w konferencjach:

 • „Zmiany demograficzne, społeczne i gospodarcze w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania”, 2014.09.25
 • „Coach, trener, doradca – zawodami XXI wieku”, 2014.05.09
 • „Coaching transformacyjny jako droga do synergii”, 2014.03.23
 • „Coaching transformacyjny jako droga do synergii”, 2014.03.23
 • „Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”, 2013.02.24
 • „Leadership Coaching -jako odpowiedź na wyzwania wspólczesnego świata”, 2013.02.24
 • „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu”, 2012.02.05
 • „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu”, 2012.02.05
 • „Effektiwnoje uprawlenie piersonałom: koucing dla bizniesa”, 2011.10.22
 • „Coaching jako katalizator rozwoju organizacji”, 2011.01.23
 • „Coaching jako katalizator rozwoju organizacji”, 2011.01.23
 • „Coaching jako metoda diagnozy i rozwoju ludzkiego potencjału”, 2010.01.17
 • „Coaching jako metoda diagnozy i rozwoju ludzkiego potencjału”, 2010.01.17
 • „Sukces w zarządzaniu kadrami. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją.”, 2008.09.21

Członkostwo w organizacjach:

2008.01 Członek, International Coach Federation Poland
2003.01 Członek, Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Informacje Dodatkowe

Doradztwo i działalność ekspercka:

 • Medicover
 • ManRoland
 • Knowledge Factory
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Cannon Polska
 • Lactalis Polska
 • International Service Group
 • Giełda Papierów Wartościowych
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • Bahlsen
 • PKO BP
 • Radio „Plus”
 • Rada Miasta Kraków
 • Wedel S.A.

Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:

2016.05–2020.08 Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011.10–2015.08 Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008.01 CRS International Coach Federation, Sekretarz Generalny
2002.01 Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Sekretarz Generalny
2002.01 Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Sekretarz Generalny