Czarkowska Lidia D. (2010), „Introduction” w: „Coaching as a method of developing human potential”, (red.) Czarkowska L., ISBN: 978-83-61408-30-7 oraz ISBN: 978-83-89437-09-9, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s.7-10