Pracownia Satysfakcji

Pracownia Satysfakcji

Realizuje projekty konsultingowe i doradcze. Prowadzimy treningi i warsztaty. Pracuje  w obszarach rozwoju organizacji (dialog strategiczny, innowacyjność, przewaga konkurencyjna, efektywność), zarządzania wiedzą, HR i ZZL. Korzysta  z metod, technik i narzędzi...
Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych

Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych

Projekt Akademii Leona Koźmińskiego skierowany do tych, którzy chcą uruchomić kreatywny biznes. Zakończona została faza szkoleniowo-doradcza, trwa faza doradczo-inwestycyjna dla 81 założonych w Projekcie firm. Celem głównym projektu „Przedsiębiorczość w sektorach...
Stołeczne Forum Przedsiębiorczości

Stołeczne Forum Przedsiębiorczości

SFoP Stołeczne Forum Przedsiębiorczości Głównym celem projektu jest stworzenie do połowy 2014 w Warszawie sieci współpracujących ze sobą 6 dzielnicowych partnerstw przedsiębiorców z sektora MSP oraz JST realizujących wspólnie proaktywny model zarządzania zmianą...
Certes Szkolenia

Certes Szkolenia

Dąży  w swych działaniach do tego, by być innowacyjnym dostawcą usług szkoleniowo-doradczych dla średnich i dużych organizacji, znajdującym się wśród 20 najlepszych firm tego typu w Polsce. Przez innowacyjność rozumie : Tworzenie wiedzy Wypracowywanie rozwiązań...