Czarkowska Lidia D. (2012) „Zarządzanie zintegrowane i coachingowy pierścień transformacji jako narzędzie rozwoju świadomości” w: „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu”, Czarkowska L.D. (red.), ISBN 978-83-7561-198-4; Poltext, Warszawa, s. 64-83

Abstrakt:
Artykuł prezentuje systemową analizę zmian paradygmatów w zarządzaniu, uwarunkowanych wieloczynnikowo: począwszy od istotnych zmian warunków życia (strukturalnych czynników socjoekonomicznych) przez przemiany w obszarze kultury (podzielanych systemów wartości i znaczeń) oraz zmiany świadomości indywidualnej, aż po zmiany w strategii podejmowanych działań. Istotnym wskaźnikiem ostatniego przełomu paradygmatycznego w obrębie zarządzania jest między innymi rozwój fenomenu, jakim jest coaching organizacyjny. Bazą teoretyczną rozważań są koncepcje wywodzące się z nauk społecznych, a rzadko uwzględnianie przez teorie organizacji i zarządzania, m.in. model AQAL K. Wilbera, koncepcja poziomów świadomości C.W. Graves’a oraz społecznego konstruowania rzeczywistości P. Bergera . W artykule  zaprezentowany jest Pierścień T ransformacji, autorski model czynników zmiany, który może być zarazem narzędziem, użytecznym do coachingu managerów w celu poszerzania zakresu świadomości i projektowania skutecznych działań.

Słowa-klucze:
Paradygmaty w zarządzaniu, zmiana paradygmatu, świadomość, coaching, zarządzanie zintegrowane oparte na wartościach, Pierścień Transformacji©

Przeczytaj cały artykuł na stronie academia.edu