Wstęp do ksiąśki: „Coaching. Katalizator rozwoju organizacji” (2011) Czarkowska Lidia D. (red.), ISBN: 978-83-928098-9-0; wyd. New Dawn Warszawa

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.

 Paulo Coelho
 Być jak płynąca rzeka
Katalizator to czynnik, który towarzyszy zachodzącym reakcjom, sam nie biorąc w nich udziału. Może on przyspieszać, ułatwiać, a czasami wręcz umożliwiać procesy przemiany – taka definicja osadzona w kontekście chemii mogłaby z równym powodzeniem odnosić się do coachingu, który analogicznie działa w ramach facylitacji zmian indywidualnych i organizacyjnych. Kiedy potraktujemy obszar coachingu jako katalizator rozwoju jednostek i organizacji, warto poszukać tych spośród myśli, fraktali lub „memów” (w terminologii Richarda Dawkinsa) zamieszkujących współczesną świadomość zbiorową, które odnoszą się do tematyki rozwoju i zmiany. Można tego dokonać na przykład poprzez naukową analizę zawartości przekazów medialnych czy forów internetowych albo przez niezbyt reprezentatywne w sensie ilościowym, za to adekwatne w sensie jakościowym, uważne, coachingowe nasłuchiwanie istotnych wątków ludzkich rozmów. Kilka spośród tych myśli zdecydowanie zasługuje na uwagę.
Przeczytaj cały artykuł na stronie academia.edu