Czarkowska Lidia D. (2010), „Profesjonalizm i proces profesjonalizacji w coachingu”, w: Coaching Review, 1/2010, ISSN 20-81-7029 wyd. WAiP, Warszawa, s.40-55

Wstęp
Coaching – to fascynująca dziedzina umożliwiająca świadczenie specjalistycznych usług, których efektem ma być umożliwienie klientowi odkrywania, aktualizowania,rozwijania i jak najpełniejszego korzystania z własnego potencjału. To jest celem pracy coacha z klientem. Kiedy mowa o profesjonalizmie w tej dyscyplinie przypomina mi się  pewne powiedzenie:
 
Kto pracuje rękami jest robotnikiem 
 Kto pracuje rękami i głową jest rzemieślnikiem 
 Kto pracuje rękami i sercem jest artystą…
Przeczytaj cały artykuł na stronie academia.edu