Czarkowska Lidia D. (red.) (2010) „Coaching as a method of developing human potential”, ISBN: 978-83-61408-30-7 oraz ISBN: 978-83-89437-09-9 Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa