Czarkowska Lidia D. (2008), „Coaching – nowa jakość doskonalenia kompetencji menedżerskich” w: „Kompetencje a sukces zarządzania organizacją”, (red.) Witkowski S.A., Listwan T. ISBN 978-83-7251-928-3; DIFIN, Warszawa